Asiakkaan arvoista osaamista

Enmacin johtavana ajatuksena on tarjota ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme pyrkimyksiä oman liiketoimintansa toteuttamisessa ja kehittämisessä. Asiakkaan tarve voi koskea haastavaa tuotekehityshanketta, vaativaa toimitus- tai investointiprojektia tai ongelmanratkaisua teknisten analyysien avulla – Enmacin asiantuntemus valjastetaan aina asiakkaan käyttöön.

Hyvien tulosten saavuttamisessa oleellista on molemminpuolinen ymmärrys tavoitteista, avoin vuorovaikutus sekä ammattimainen ote työn tekemiseen. Nämä yhdistettyinä asiantuntemukseen, ideointikykyyn ja luovuuteen tekevät yhteistyöstä ja kumppanuudesta hedelmällistä.

Enmacissa olemme ylpeitä kasvaessamme ja kehittyessämme yhdessä asiakkaidemme kanssa – vaativien ja mielenkiintoisten toimeksiantojen ja niihin löydettyjen ratkaisujen kautta. Kattavat ja monipuoliset referenssimme ovat osoitus onnistuneesta yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Yhteisiä menestys-tarinoita

Avoimesti kommunikoiden, yhteiseen päämäärään tähdäten – optimaaliset ratkaisut kovan luokan haasteisiin.

Laadukkaat palvelut mekaniikan kentälle

Enmacin palvelutarjontaan kuuluvat tuotekehitys, tekninen suunnittelu sekä asiantuntijapalvelut – laadukkaasti, dynaamisesti ja innovatiivisesti.

Enmac – The Magic in Engineering

Vastuunkantava ja sitoutunut kumppani vaativaan mekaniikkaan.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä