Kategoriat

Liiketoiminta-aloittain:

Aihealueittain:

Asiakkaiden tarpeisiin löydetyt ratkaisut

Tutustu kattaviin ja monipuolisiin asiakastöihimme.

3D-tulostettu lohko

Enmac suunnitteli konseptivaiheessa komponenttien optimaalisen orientaation. Enmac määritteli sovellukseen sopivat tulostusmenetelmät ja materiaalit. Konseptin perusteella 3d-tulostettava lohko suunniteltiin täyttämään vaatimukset. Rakenne laskettiin painekuormia vastaan.

3D-tulostettu liimasuutin

Enmac uudelleensuunnitteli suuttimen 3D-tulostettavaksi jauhepetimenetelmällä. Tärkeimpänä suunnittelukriteerinä oli suuttimen pinnanlaatu ja pieni valmistuskustannus. Jälkiprosessoinnin minimointi ja mittatarkkuuden maksimointi otettiin huomioon suunnittelussa.

Robottisolu Kiinaan

Enmac kehitti uuden automaattisen ja laajennettavissa olevan tuotantolaitteen sekä johti koko valmistus- ja hankintaprosessin.

3D-tulostettu, optimoitu kulmapala

Enmac sovelsi topologista optimointia kuormaa kantavaan kulmapalaan ja suunnittelin osan valmistettavaksi 3d-tulostamalla. Suunnittelussa huomioitiin jälkiprosessoinin minimointi kustannuksen ja toimitusajan pienentämiseksi.

Liettoprosessin päivittäminen

Liettoprosessin ruuvien uusiminen ja ongelmakohtien muuttaminen

Kartonkitehtaan massaosaston modernisointi

Asiakas sai nopealla aikataululla tehokkaamman prosessin.

3D-tulostettu reflektoripidin

Enmac valitsi konseptisuunnittelun ja kustannusanalyysin perusteella valmistusmenetelmäksi 3D-tulostuksen. Osan toiminnallisuus parani ilmaisen monimutkaisuuden myötä ja valmistuskustannus laski yli 80%. Valmistettavien osien lukumäärä pieneni.

Säiliökontin putoamissuoja

Säiliökontin päälle asetettava putoamissuoja poistaa putoamisriskin täysin. Suojarakenne täyttää standardin 14122 mukaiset vaatimukset.

Junanpurkusillan kääntötaso

Enmac suunnitteli ja toimitti junanpurkusillan kääntötasot asiakkaalle asennettuina.

Lineaarisesti liikuteltava putoamissuoja

Enmac kehitti lineaarisesti liikuteltavan ja kauko-ohjatun turvarakenteen, joka soveltuu asiakkaan rakenteisiin ja käytettävään kalustoon. Toimitus tehtiin avaimet käteen –periaatteella. Räätälöity turvarakenne täyttää hoitotasostandardin vaatimukset.

Putoamissuojat junan lastauspaikalle

Enmac kehitti turvarakenteen, joka soveltuu asiakkaan rakenteisiin ja käytettävään kalustoon. Toimitus tehtiin avaimet käteen –periaatteella. Räätälöity turvarakenne täyttää hoitotasostandardin vaatimukset.

Putoamissuoja junan purkupaikalle

Enmac kehitti turvarakenteen, joka täyttää sekä asiakkaan vaihtelevan kaluston, että hoitotasostandardin vaatimukset.

Uuden sukupolven puukurottaja

Enmacin konseptisuunnittelun tuloksena syntyi epäsymmetrinen kotelorunko, joka keveyden ja lujuuden lisäksi mahdollisti uuden modulaarisen rakenteen. Enmac toimitti mekaniikkasuunnittelu-, projektinjohto-, lujuuslaskenta- ja muotoiluosaamista hankkeeseen.

Autoklaavin paineastia

Enmac suoritti lämmönsiirtoanalyysin ja suunnittelun, joiden perusteella määritettiin prosessi ja valmistettiin paineastia. Enmac toimitti asiakkaalle hyväksytyn paineastian sekä dokumentoinnin. Lisäksi Enmac toimitti myös dokumentit laitekokonaisuuden hyväksyntää varten.

Täyttömateriaalin asennuslaitteen tuotekehitys

Enmac kehitti käsittelymenetelmän ja siihen perustuvan laitekonseptin huomioiden tuotekehityksen reunaehdot, joita olivat täyttölohkojen suunniteltu koko, täytön nopeus sekä tunnelin mitat ja rakenne. Tuotekehityksen seurauksena syntyi lähes kokonaan sähkömekaaninen laite. Enmac toimi suunnittelun lisäksi myös prototyypin valmistuksenvalvojana ja osallistuu prototyypin testaukseen.

Valmistussuunnittelu ITER-projektin fuusioreaktorikammion osaan

Enmac toteutti Divertor Cassette Body -rakenteen valmistussuunnittelun. Lisäksi Enmac suunnitteli rakenteen käsittelyssä tarvittavat välineet sekä testausvaiheessa tarvittavan vakuumikammion.

3D-malli ja valmistuspiirustukset olemassa olevalle tuotteelle

Enmac mallinsi asiakkaan olemassa olevan tuotteen ja teki mallin perusteella täydelliset valmistuspiirustukset.

Generaattorin nostolaite

Enmac teki mekaniikkasuunnittelun, standardin mukaiset lujuustarkastelut sekä vaadittavan CE-dokumentoinnin nosto- ja kääntölaitteelle.

Poralautan modernisointi

Enmac toteutti poralautan porausyksikön teknisen suunnittelun, lujuuslaskennan ja toteutukseen tarvittavan dokumentoinnin.

Tuuliturbiinin nostoapuväline

Enmac kehitti laitteen käyttäen kuormituksia tasaavaa levyrakennetta. Lujuustarkastelut ja CE-dokumentointi tehtiin nostoapuvälinestandardin (SFS-EN 13155) mukaisesti.

Öljyntorjuntaharja

Enmac suunnitteli koneen suurlujuusteräksistä lujuuslaskentaosaamistaan hyödyntäen ja varmisti tavoitteen saavuttamisen yhteistyössä osaavien valmistuskumppaneiden kanssa.

Lasermoduuli

Enmac suunnitteli lasermoduulin kotelon ja sen sisälle tulevat mekaaniset osat sekä kuituradat.

Lasinjalostuslinja

Yhteistyössä asiakkaan kanssa Enmac kehitti modulaarisen taivutuslinjan sekä hoiti tuotetiedon dokumentoinnin. Suunnittelu ja dokumentointi toteutettiin verkossa etäyhteyden avulla suoraan asiakkaan tietokantaan.

Bioetanolilaitos

Enmac toteutti kokonaisuudessaan bioetanolilaitoksen laitos- ja mekaniikkasuunnittelun, asiakkaan prosessimäärittelyn pohjalta.

Pumppukoneikko

Enmac suunnitteli merivedellä toimivan jäähdytyskoneikon, jossa merivesiputkisto on muovia ja suljetun jäähdytyskierron putkisto haponkestävää terästä.

Väkevöintilaitos

Enmac toteutti laitossuunnitteluprojektin konepajalla valmiiksi varusteltavien moduulien avulla.

Liikuteltava biokaasuvoimala

Enmac mallinsi prototyypin kaikki osat, loi valmistus- ja isometripiirustukset sekä kehitti runkorakenteita paremmin sarjatuotantoon sopiviksi.

Tuuliturbiinin kuljetusalusta

Enmac kehitti lujia teräksiä ja kotelorakennetta hyödyntämällä mahdollisimman kevyen kuljetusrungon tuuliturbiinille.

Kokoonpanoasema ja sen erikoistyökalut

Enmac kehitti kokoonpanomenetelmän ja laati suunnitelmat tarvittavista työkaluista ja nostolaitteista.

Nosto- ja kääntötyökalut kokoonpanoon

Enmac määritteli nosto- ja kääntötapahtumat ja suunnitteli tarvittavat työkalut määrittelyiden pohjalta, ja vastasi laitteiden CE-dokumentoinnista.

Ydinvoimalaitoksen turbiinimodernisointi

Enmac lähetti paikalle projektipäällikön, joka huolehti ydinvoimalan turbiineissa sijaitsevien, halkaisijaltaan suurimmillaan metrin kokoisten väliottojen takaiskuventtiilien uusimisprojekin sujuvuudesta. Projektinhallinta tehtiin ydinvoimalaprojektien erittäin tiukkoja laatuvaatimuksia noudattaen.

Venttiilien testausasema

Enmac suunnitteli täysin automaattisella työkierrolla toimivan testauslaitteiston yhteistyössä tilaajan henkilöstön kanssa.

Pienvaihteen tuotekehitys

Enmac suunnitteli kustannuksiltaan tehokkaimman mahdollisen pienvaihteen Design-to-cost-menetelmän avulla. Suunnittelussa huomioitiin halutun omakustannushinnan lisäksi myös muut vaaditut ominaisuudet, kuten momentit ja pienvaihteen kestoikä.

Purjeveneen vetolaitteen tuotekehitys

Enmac toteutti vetolaitteen akselien ja laakeroinnin mitoituksen ja suunnittelun. Tämä tehtiin äärellisen kestoikäteorian pohjalta yhteistyössä hammaspyörävalmistajan kanssa. Laitteen valurunko suunniteltiin muotoilijan hahmotelman perusteella.

Vaihteen valurungon tuotekehitys

Enmac toteutti osien valusuunnittelun, lujuustarkastelun sekä konsultoinnin valimon kanssa.

Vaihteen tuotekehitys

Enmac suunnitteli ja mitoitti vaihteen akselit, laakeroinnin, valurungon ja muut komponentit hammaspyörävalmistajalta saatujen hammasvoimien perusteella. Kaikki osat mitoitettiin äärellisen kestoikäteorian mukaan.

Savukaasupesurin lujuuslaskelmat

Enmac toteutti lujuuslaskelmat ja raportoinnin. Lopputuotteeseen tarvittava materiaalin käyttömäärä ja materiaalipaksuudet optimoitiin FEM-lujuuslaskennan avulla.

Kivihiilitervapiki

Enmac toteutti uusien säiliöiden, putkistojen ja junanlastauspaikkojen vaatimusten mukaisen suunnittelun vaativiin pohjoismaisiin satamaolosuhteisiin.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä