Tuotekehityksestä kilpailuetua

Enmacin tarjoamat tuotekehityspalvelut koostuvat uusien tuotteiden kehityksestä, tuotteiden modernisoinnista sekä tuotekehityksen kokonaisprojektien johtamisesta. Optimaalinen, asiakaskohtainen ratkaisu aikaansaadaan yhdistämällä analyyttiset tuotekehitysmenetelmät, vahva liiketoimintanäkemys ja luova ajattelu.

Pyörivä torni.gif

 

 
 

Ennennäkemätöntä ja modernisoitua laatua

Enmacin palvelu kattaa uusia tuotteita kehitettäessä koko tuotekehitysprosessin alkaen toteutettavuusselvityksistä, esisuunnittelusta ja konseptoinnista ja jatkuen aina tuotteen markkinajulkistukseen asti. Luovan näkemyksen avulla kehitetään asiakkaan tarpeeseen optimaalisesti vastaava tuote.

Modernisoinnissa olemassa olevan tuotteen ominaisuuksia kehitetään ja nostetaan uudelle tasolle, esimerkiksi parantamalla tuotteen energiatehokkuutta tai alentamalla sen valmistuskustannuksia. Enmacin osaamista on löytää uusia, parempia tapoja olemassa olevan asian toteuttamiseen.

Tuotekehityksen kokonaisprojektien johtaminen Enmacin tarjoamana palveluna sisältää tyypillisesti koko projektikokonaisuuden hallinnan: resursoinnin ja aikataulutuksen, hankinta- ja valmistusketjun määrittelyn, prototyypin ja nollasarjan valmistuksen valvonnan sekä hankkeen dokumentoinnin.

tsac.gif

Teollinen muotoilu ja 3D-tulostus tukevat suunnittelua

Teollinen muotoilu kuuluu Enmacissa aina kiinteänä osana tuotekehitykseen. Teollisen muotoilun keinoin varmistetaan, että suunniteltava tuote on käyttömukavuudeltaan ja turvallisuudeltaan paras mahdollinen. Muotoilulla voidaan vaikuttaa lisäksi tuotteen valmistusprosessiin ja -kustannuksiin sekä materiaalivalintoihin ja näyttävyyteen, minkä vuoksi se on olennainen osa tuotekehitystä.

3D-tulostuspalvelu tehostaa suunnitteluprosessia ja tarjoaa kommunikointia helpottavia, konkreettisia käsinkosketeltavia mallikappaleita suunnittelun tueksi. Samalla säästetään kustannuksissa ja nopeutetaan projektin kulkua, sillä suunnittelun alkuvaiheessa muutosten tekeminen on edullista ja 3D-mallin avulla pystytään minimoimaan virheiden mahdollisuus lopullisessa tuotteessa.

Tutustu tuotteisiimme

Nostoapuvälineet ja turvarakenteet räätälöityinä avaimet käteen ‑ratkaisuina.

Tuotekehityksen luovat ratkaisut

Katso miten Enmacin asiantuntemus on valjastettu asiakkaidemme käyttöön.

Enmac – The Magic in Engineering

Vastuunkantava ja sitoutunut kumppani vaativaan mekaniikkaan.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä